profitkey_administratiekantoor_lonen_versie_8001013.gif
Een succesvolle bedrijfsvoering staat of valt met een goede administratie.
Een goede administratie, of deze nu groot of klein is, is het fundament van de onderneming.
Met een goed opgezette en kloppende administratie haalt u meer uit uw bedrijf.
U voldoet aan de wettelijke eisen. U kunt uw onderneming beter besturen en op basis van duidelijke cijfers uw besluiten nemen.
Kortom, u komt niet plotseling voor verrassingen te staan.
Hierbij kunt u door ons geholpen worden bij het op- en voortzetten van een gedegen administratie.
Uw administratie bij u op locatie verzorgen, bestaat tot de mogelijkheden.
Wij werken op uurbasis. Maar vooraf een overeengekomen vaste prijs voor een vastgesteld pakket is ook mogelijk.
 
Door de jarenlange ervaring zijn er nooit verrassingen achteraf.
Door ondersteuning van PK registeraccountants, conform de ProfitKey formule, wordt er topkwaliteit geleverd tegen een betaalbare prijs.
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
ProfitKey
PK administratiekantoor
De sleutel naar succes!
profitkey_administratiekantoor_lonen_versie_8001009.jpg
PK administratiekantoor
GENDT
loonadministratie
belastingen
contact
profitkey_administratiekantoor_lonen_versie_8001007.jpg profitkey_administratiekantoor_lonen_versie_8001006.jpg profitkey_administratiekantoor_lonen_versie_8001005.jpg
PK administratiekantoor, Gendt heeft als specialiteit:
profitkey_administratiekantoor_lonen_versie_8001004.jpg
Als u wilt verzorgen wij uw complete boekhouding. Dat wil zeggen: dagboeken invoeren, factureren, het verzorgen van uw salarisadministratie en de belastingaangiftes, het samenstellen van het jaarverslag en indien u wenst, tussentijdse rapportage over de gang van zaken lopende het jaar.
U kunt ook zelf de volledige (of een deel) van uw administratie in uw eigen boekhoudpakket invoeren. Periodiek controleren wij dan samen met u uw administratie of u nog steeds aan de gestelde eisen voldoet en bespreken met u eventuele verbeterpunten.
HOME
Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
profitkey_administratiekantoor_lonen_versie_8001001.jpg